Megérkeztek Kárpátaljára az orgonakoncerteken gyűjtött adományok

Megérkeztek Kárpátaljára az orgonakoncerteken gyűjtött adományok

A Nemzeti Összetartozás Alapítvány csapata december folyamán kiszállította a kárpátaljai magyarság javára beérkezett felajánlásokat. Az ősszel bemutatott orgonakoncert-sorozat hatására kétmillió forintot meghaladó értékű támogatás gyűlt össze, mellyel a Viski Kölcsey Ferenc Líceum megmaradását segítettük.

Idén ősszel a Nemzeti Összetartozás Alapítvány a Miniszterelnökség és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, Teleki Miklós orgonaművésszel közösen járta a Kárpát-medence templomait, öt anyaországi és egy felvidéki helyszínen szólaltatva meg Kárpátaljáért a hangszerek királynőjét. A koncertek résztvevői adományaikkal a legnehezebb sorsú nemzetrész javára meghirdetett gyűjtést támogatták, de sokan juttatták el hozzájárulásukat banki átutalással. A meghirdetett összefogás eredményes volt, a felajánlások összértéke meghaladta a kétmillió forintot, amelyből 1.722.000 Ft pénzadomány (az orgonakoncertek helyszínén, valamint a banki átutalással küldött adományok összege forintra váltva), a fennmaradó mintegy háromszázezer forintot pedig a beérkezett tanszerek és könyvfelajánlások teszik ki.

Alapítványunk kuratóriuma az igények felmérését követően úgy döntött, hogy a Viski Kölcsey Ferenc Líceumnak adja át a támogatást, amelyből az intézmény elhasználódott ablakait és a sürgős felújításra szoruló csatornarendszert fogják fejleszteni. Visk a történelmi Máramaros vármegyében, Kárpátalja hegyvidéki részén található népes, megközelítőleg felerészben magyarlakta település, a háború előtt mintegy nyolcezer lakosa volt. A középiskola a Felső-Tisza-vidék egyik legjelentősebb oktatási intézménye, amelyben jelenleg 367 diák tanul, 29 pedagógus tanít, és további 20 kiszolgáló személynek nyújt munkát és megélhetést.

Az adományokat a Nemzeti Összetartozás Alapítvány önkéntesei december folyamán személyesen vitték el a kedvezményezett részére, de a háborús helyzet miatt a szállítmányt nem Kárpátalján, hanem a közeli Máramarosszigeten, a román–ukrán határvárosban adtuk át. A Máramarosi-medencét a trianoni diktátum kettészakította, a szerves földrajzi egységet alkotó vármegye déli fele a székhellyel együtt Romániához került, míg a többi résznek a hányatott kárpátaljai sors jutott. A „két Máramaros” között a Tisza lett a határ, amely itt még sebesen rohanó hegyi folyó, rajta az egyetlen átkelési pont pedig a Máramarossziget és Aknaszlatina között átívelő faszerkezetű híd.

A líceum képviselői a támogatási szerződés aláírását követően az ódon hangulatú történelmi város központjában, a református parókián vették át a jótékonysági szállítmányt, így a kezdeményezésbe végül Erdély is bekapcsolódott. A helyszín biztosításáért és a szívélyes fogadtatásért külön köszönet illeti Kovács Péter lelkipásztor urat, aki egyúttal a városban is kalauzolta csoportunkat.

A támogatás felhasználásáról – várhatóan 2024 második felében – honlapunkon is be fogunk számolni. Alapítványunk háláját fejezi ki mindazon honpolgárok számára, akik akár pénzadománnyal, akár tanszerek küldésével támogatták jótékonysági kezdeményezésünket. Az összefogás sikerét látva alapítványunk a Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi felhívására pályázatot adott be az orgonakoncert-sorozat folytatására.

Nemzeti Összetartozás Alapítvány

Cikkünk a Viski Kölcsey Ferenc Líceumról: KATTINTSON

A máramarosszigeti református templom