A kárpátaljai Visk középiskoláját támogatjuk

A kárpátaljai Visk középiskoláját támogatjuk

A Felső-Tisza-völgy legjelentősebb magyar középfokú oktatási intézményére esett alapítványunk kuratóriumának választása a jótékonysági orgonakoncerteken befolyt adományok odaítélésekor. A nemzeti összefogással előteremtett pénzösszeget a rossz állapotú viski középiskola felújítására fogják fordítani. Aki hozzá szeretne járulni ehhez a nemes célhoz, november végéig még elküldheti támogatását a Nemzeti Összetartozás Alapítvány bankszámlájára.

Bár a banki adományküldés határidejét meghosszabbítottuk, megszületett a Nemzeti Összetartozás Alapítvány döntése, kinek ítéljük oda a Kárpátaljáért meghirdetett orgonakoncert-sorozat során befolyt támogatásokat. A kuratórium a beérkezett támogatási igényeket megvizsgálta, és úgy döntött, hogy a várhatóan egymillió forintot meghaladó összeget nem osztja fel a jelentkezők között, hanem azt egyetlen intézménynek adja át. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy a nemzeti összefogás anyagi ereje ne aprózódjon el, hanem egy összegben érdemi segítséget jelentsen annak, aki arra a jelen helyzetben leginkább rászorul.

A döntés nem volt könnyű, ugyanis számos támogatásra méltó kezdeményezéssel találkoztunk. A Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézményre azért esett a választásunk, ugyanis ez az iskola egy egész régió magyar megmaradását szolgálja, mára az utolsó erős bástya a Tisza forrásvidékének számító Máramarosban. A tanári kar elkötelezett, a diáklétszám pedig a település méreteinél fogva viszonylag állandó, ami az intézmény hosszú távú fennmaradását vetíti elő. A támogatásból az iskola elhasználódott ablakait és a sürgős felújításra szoruló csatornarendszert szeretnék fejleszteni.

Visk az ukrán-orosz háború előtt egy nyolcezer lelkes település volt a Tisza felső folyása mentén, a hegyvidéki Máramarosban. A középkorban az öt híres koronaváros közé tartozott, melyek bár szabad királyi városi jogokkal nem rendelkeztek, közvetlenül a király alá tartoztak és a Szent Korona volt a földesuruk. Sokak szerint ebből a kiváltságos helyzetből eredeztethető a viskiekre jellemző erős öntudat, amely máig megtartotta nyelvszigetként ezt a települést, noha mára a környező, hozzácsatolt ukrán falvak miatt a magyarság itt sem alkot többséget.

A Nemzeti Összetartozás Alapítvány továbbra is várja mindazon jóérzésű honpolgárok hozzájárulását, akik segíteni szeretnék a viski Kölcsey-iskolát. Az adományokat november 30-ig várjuk alapítványunk OTP Banknál vezetett 11711003-21469525 számú bankszámlájára, a közleménybe kéretik beírni, hogy Kárpátalja. A támogatást a gyűjtés lezárultát követően az alapítvány képviselői személyesen fogják eljuttatni a kárpátaljai iskola részére.

Nemzeti Összetartozás Alapítvány © 2023. november 17.