Alapítványi célok és tevékenységek

Kezdőlap

Az Alapítvány célja:

A Nemzeti Összetartozás Alapítvány célja szétszakítottságában is élő, egységes és oszthatatlan magyar nemzet összetartozásának erősítése, identitásának elmélyítése, hagyományainak és kulturális örökségének megőrzése, gyarapítása.

Magyarország idegen hatalmak általi megszállása csak nehezen jóvátehető sebeket ejtett a nemzet lelkében, amelyeket a jövő nemzedékek segítésével be kell gyógyítani: tudatosítani kell honfitársainkban, hogy a magyar nemzetet nem lehet államhatárok közé szorítani. A közjogi nemzetegyesítés (kettős állampolgárság) megvalósulása után végre meg kell haladni a különbségtételt magyar és magyar között aszerint, hogy a trianoni határok melyik oldalán él. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Trianon nem a múlt, hanem a jelen meghatározó történelmi fordulópontja, amelynek következtében a Kárpát-medencében jelenleg is kétmillió magyar másodrendű polgárként él a szülőföldjén, kiszolgáltatva az utódállamok elnyomó politikájának. Korunk kihívása, hogy a nemzet egységét a szétszakítottságban is megőrizzük, hogy ne engedjük el egymás kezét sohasem: az elszakítottságban élők az anyaországot, az anyaországiak az elcsatolt nemzetrészeket. A megmaradás záloga a közös Szent István-i haza eszményképe, legféltettebb történelmi örökségünk, amelyhez hűnek kell lennünk.

Alapítványunkat azért hoztuk létre, hogy ezeknek a céloknak a megvalósulását a saját – társadalmi – eszközeinkkel elő tudjuk segíteni.

Az Alapítvány tevékenységei:

  1. Kapcsolattartás a Kárpát-medence magyar közösségeivel, a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztése és támogatása,
  2. A Magyarország határain kívül élő magyar közösségek és a megmaradásukat szolgáló törekvések támogatása, egyéni és közösségi jogaik érvényesítésének segítése,
  3. A történelmi emlékezet, valamint a nemzeti hagyományok megélése, a kultúra és a történelmi tudat elmélyítését szolgáló ismeretterjesztés támogatása,
  4. Annak elősegítése, hogy a magyarság kulturális önazonossága megmaradjon az anyaországban és a külhoni nemzetrészekben egyaránt,
  5. Hozzájárulás a magyar kulturális örökség védelmét szolgáló kezdeményezések sikeréhez,
  6. Annak előmozdítása, hogy a jövő nemzedékekben a hazaszeretet eszménye és a szülőföld szeretete megerősödjön,
  7. Az alapítványi célok érdekében együttműködés az állammal, a civil és gazdasági szféra szereplőivel, különösen kormányzati és nem-kormányzati pályázati lehetőségek, egyedi támogatások igénybevétele útján.
A Nemzeti Összetartozás Alapítvány működését 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.