Alapítványi célok és tevékenységek

Kezdőlap

Az Alapítvány célja:

A szétszakítottságában is élő, egységes és oszthatatlan magyar nemzet összetartozásának erősítése, identitásának elmélyítése, hagyományainak és kulturális örökségének megőrzése, gyarapítása.

Az Alapítvány tevékenységei:

  1. Kapcsolattartás a Kárpát-medence magyar közösségeivel, a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztése és támogatása,
  2. A Magyarország határain kívül élő magyar közösségek és a megmaradásukat szolgáló törekvések támogatása, egyéni és közösségi jogaik érvényesítésének segítése,
  3. A történelmi emlékezet, valamint a nemzeti hagyományok megélése, a kultúra és a történelmi tudat elmélyítését szolgáló ismeretterjesztés támogatása,
  4. Annak elősegítése, hogy a magyarság kulturális önazonossága megmaradjon az anyaországban és a külhoni nemzetrészekben egyaránt,
  5. Hozzájárulás a magyar kulturális örökség védelmét szolgáló kezdeményezések sikeréhez,
  6. Annak előmozdítása, hogy a jövő nemzedékekben a hazaszeretet eszménye és a szülőföld szeretete megerősödjön,
  7. Az alapítványi célok érdekében együttműködés az állammal, a civil és gazdasági szféra szereplőivel, különösen kormányzati és nem-kormányzati pályázati lehetőségek, egyedi támogatások igénybevétele útján.
A Nemzeti Összetartozás Alapítvány működését 2021-ben a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.